Friese milieu federatie

Het initiatief komt van de Friese

De Friese Milieu Federatie maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam Fryslân, waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal.

fmf Agora 6 CJ Leeuwarden. info@localtaste.it –

localtaste.it, Leeuwarden, friesland. likes · 21 talking about this · 1 was here. De FMF streeft een duurzaam Fryslân na, waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
7092KB 993 503 WebP

localtaste.it, Leeuwarden, friesland. likes · 21 talking about this · 1 was

fmf Agora 6 CJ Leeuwarden. [email protected] – 76 00 Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Fiscaal nummer: KVK-nummer:

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
4826KB 850 791 PSD

Posted AM. Vacature Projectleider/programmaleider Circulaire Economie (36

Dit betekent dat ieder energieproject een plus op de natuur zet: de biodiversiteit wordt hersteld en verbeterd middels het project. Dit kan. Alleen, hoe doe je dat dan? Tijdens.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
3441KB 3607 864 BMP

De Streekzomer Fietsroutes! Zin in een rondje fietsen vanaf de Friese

De Friese Milieu Federatie (FMF) geeft deze boeren de mogelijkheid om daarvoor een vergoeding te krijgen. Dit gebeurt met CO2-certificaten.

Verkenning Eerder al voerde de.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
3857KB 2505 431 HEIF

1 juni presentatie en lancering Natuerlik Fryslân ,

Friese Milieu Federatie (FMF) Doel Veenweiden stoten CO2 uit. Door het waterpeil in veengebieden te verhogen, kan de uitstoot worden verminderd of zelfs voorkomen. Maar.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
4360KB 2846 913 HEIF

De Friese Milieu Federatie wil met Sa maklik! bereiken dat

Het initiatief komt van de Friese Milieu Federatie in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Living Lab Fryslân..

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
14574KB 1504 1196 GIF

Hans van der Werf, directeur van de

Projectleider Suzanna Bekkema van de Friese Milieu Federatie en directeur Wiebe Bouma van Landschapsbeheer Friesland betreuren de hele gang van zaken.

De.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
10899KB 2163 532 BMP

1 juni presentatie en lancering

Boer-burger initiatieven Land van Ons (op plek 5 in ) en Herenboeren (op plek 28 in ) zijn inspirerende voorbeelden van landelijke succesverhalen. Deze GroenLunch.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
6101KB 1933 2154 HEIF

Friese Milieu Federatie (FMF) Doel

initiatiefnemer: Friese Milieu Federatie De Kanselarij van tot Wat is de magie van Land van Ons en van Herenboeren? De groene beweging van onderaf is.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
1933KB 2665 2148 PSD

In Friesland zijn de direct betrokken weidevogelbeheerders al bezig

De Friese Milieu Federatie (FMF) heeft binnenkort de primeur met het verzilveren van CO2-certificaten van veehouders die een reductie van dit broeikasgas.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
13168KB 2325 2194 JPEG

De Bewonersraad, Friese Milieu Federatie. 10 11 Fryslân Uitvoeringstrategie Vanaf het begin

In Fryslân willen de Friese Milieu Federatie (FMF) en Landschapsbeheer Friesland (LBF) minstens bomen planten. Ophaalactie Heempark Heeg. Leuk.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
8740KB 2100 2276 HEIF

Projectleider Suzanna Bekkema van de

Gedurende sessie werden ook directe praktische tips benoemd zoals het project Beammen foar Elkenien van Stichting Friese Milieu Federatie. Dit project heeft.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
13728KB 3528 2443 TIFF

De Friese Milieu Federatie heeft

Ik heb de directeur van de Friese Milieu Federatie meerdere malen gevraagd om mij mee te nemen naar de slechte natuur. Tot nu toe is dat niet gebeurd..

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
7934KB 1499 2222 WebP

Friese Milieu Federatie (FMF) Doel Veenweiden stoten

Dat moet nu anders, zegt directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie (FMF). De milieufederatie is een overkoepelende organisatie van de.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
3601KB 2719 1726 GIF

Friesland. Friese Milieu Federatie Agora 6 CJ Leeuwarden

Dit kan het beste met partijen als Wetterskip, Wetsus, Friese Milieu Federatie, initiatieven vanuit de samenleving zoals het project Waterschoon in Sneek,.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
7022KB 3505 567 TIFF

Mede-initiatiefnemers die bij haar alarmerend

initiatiefnemer: Friese Milieu Federatie Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden van tot Het Friese landschap met al haar natuurlijke en cultuurhistorische waarden is in.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
8268KB 1855 2199 HEIF

Het initiatief komt van de Friese Milieu Federatie in

Het werk van de Friese Milieu Federatie wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Friese Milieu Federatie Oostergoweg 7 Postbus BM.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
1043KB 2564 816 PNG

Nabij Jistrum, midden in de Friese Wouden,

Janny Postma van de Friese Milieu Federatie: Voor koolstofvastlegging in grasland is in een methodiek vastgesteld door de onafhankelijke autoriteit Stichting.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
10649KB 2765 1554 HEIF

Dit kan het beste met partijen als Wetterskip, Wetsus, Friese

De Friese Milieu Federatie wil met Sa maklik! bereiken dat mensen positief gaan denken over energiebesparing en ook daadwerkelijk tot actie overgaan. Bekijk meer van deze.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
965KB 732 2302 BMP

Friesland heeft er 6 ridders bij en

28 november Deze keer gaan we in gesprek met Hans van der Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie (FMF). Welke uitdagingen liggen er voor deze federatie en hoe vliegen ze die aan? Hoe vieren ze hun jubileum en wat is de kracht van 25 jaar verbondenheid?

Hans geeft antwoord op onze vragen.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
5544KB 1179 1652 GIF

Friese Milieu Federatie. Verbinden, inspireren

De Friese Milieu Federatie heeft kortgeleden een Friese CO2-wijzer, waarin de Friese uitstoot in sectoren is ingedeeld, zoals ze gedefinieerd zijn door het Nationale Klimaatakkoord. "We hebben een analyse gemaakt waar wij in Fryslân de meeste rendement kunnen maken wat het beperken van CO2-uitstoot betreft", zo legt Van der.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
7223KB 1715 1352 WebP

fmf Agora 6 CJ Leeuwarden. info@localtaste.it

Friese Milieu Federatie (FMF); A. de Vries. Jaartal publicatie Organisatie Friese Milieu Federatie (FMF) Doel Veenweiden stoten CO2 uit. Door het waterpeil in veengebieden te verhogen, kan de uitstoot worden verminderd of zelfs voorkomen. Maar een hoger waterpeil betekent vernatting van landbouwgronden.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
7382KB 2853 701 RAW

Friese Milieu Federatie Friese Milieu

De Bewonersraad, Friese Milieu Federatie. 10 11 Fryslân Uitvoeringstrategie Vanaf het begin van het RES-traject stond vast dat de uitvoering van de energietransitie zeker zo belangrijk is als het opstellen van de RES En dat we naast overheden ook andere partijen zoals de FEA nodig hebben.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
4426KB 1799 2494 PSD

De milieufederatie en landbouw, dat klinkt

Ook dit jaar organiseert de Friese Milieu Federatie in samenwerking met Theater Smoar voor het programma Samen Fryslân Schoon weer een leuke theaterles voor de onderbouw, middenbouw én bovenbouw! DE TROEPFABRIEK staat op een verlaten stuk grond, ver van de bewoonde wereld.

Met grote hekken is het terrein al jaren afgesloten.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
6237KB 2060 403 RAW

Het Friese deel van de Noordzeekust krijgt een aparte

Friese Milieu Federatie Friese Milieu Federatie Agora 6 CJ Leeuwarden. Zilt Proefbedrijf Zilt Proefbedrijf Hoornderweg 42 RA Den Hoorn. Westra Loonbedrijf Franeker Westra Loonbedrijf Franeker Voltastraat 9 PL Franeker. Paques Paques Tjalke de Boerstrjitte 24 EL Balk.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
9126KB 2214 2587 WebP

De Friese Milieu Federatie heeft kortgeleden een Friese CO2-wijzer, waarin de

De milieufederatie en landbouw, dat klinkt als water en vuur. Hans van der Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie (FMF), beaamt dat het nog altijd soms zo wordt beleefd. Maar wij zijn niet ergens tegen, we willen mét de landbouw vóór bepaalde routes en mogelijkheden zijn..

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
8160KB 3784 1833 RAW

Regels zijn basisafspraken voor het opzetten en uitvoeren van projecten,

Friese Milieu Federatie. Verbinden, inspireren en informeren. 1. Alle Friese gemeenten stimuleren om de bermen bijvriendelijk te beheren en/of in te richten. Daarbij zorgen dat er een structureel plan voor komt en een langdurig beheer.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
9191KB 2512 1001 PNG

Het Friese deel van de

Mede-initiatiefnemers die bij haar alarmerend aan de bel trekken zijn It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland. Het Aanvalsplan Grutto is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties, en wetenschappers (w.o. Theunis Piersma) opgesteld.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
14709KB 3348 2823 RAW

Janny Postma van de Friese Milieu Federatie:

De provincie Fryslân werkt binnen dit project samen met Wetterskip Fryslân, de gemeenten Tytsjerksteradiel, Smallingerland en Leeuwarden, It Fryske Gea, Friese Milieu Federatie en LTO Noord. Communicatie. Het is belangrijk om de streek te betrekken bij het vormen van de plannen.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
7992KB 3552 2506 PNG

fmf Agora 6 CJ Leeuwarden. info@localtaste.it – 76 00 Algemeen Nut Beogende

Mussen Orion Nordwin College Friese Milieu Federatie. Bijen Gemeente Leeuwarden. Meervleermuizen St. Petruskerk in Tjerkerd Friese Milieu Federatie. Vlinders Philips in Drachten.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
4240KB 3498 2477 TIFF

Projectgroep Congres met Heleentje Swart (Circulair Friesland) als projectleider

initiatiefnemer: Friese Milieu Federatie De Kanselarij van tot Wat is de magie van Land van Ons en van Herenboeren? De groene beweging van onderaf is springlevend. Steeds meer boeren en burgers ontdekken nieuwe natuurinclusieve samenwerkingsvormen.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
906KB 1061 637 WebP

De Streekzomer Fietsroutes! Zin in een rondje fietsen vanaf

Friesland. Friese Milieu Federatie Agora 6 CJ Leeuwarden Tel: Drenthe. Natuur en Milieufederatie Drenthe Hertenkamp 6 HL Assen Tel: Onze medewerker circulaire economie: Emile Suringar [email protected] Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel Assendorperdijk 3.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
3361KB 3150 1145 WebP

Friese Milieu Federatie (FMF) Doel Veenweiden stoten CO2 uit. Door het

1 De top 10 van de Friese Milieu Federatie Jaarverslag Friese Milieu Federatie2 De top 10 van de Friese Milieu Federatie 1 Big Jump 2 Ik hou van Author: Maria Visser 93 downloads Views 3MB Size.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
2243KB 3916 883 JPEG

Ook dit jaar organiseert de Friese Milieu Federatie

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland localtaste.it: Boomsma Distilleerderij / ANWB: boekje "Ontdek het groene genieten - De 10 mooiste wandelroutes" Bouman Reclame, Leeuwarden: Friese Milieu Federatie (FMF) Milieu Nieuws: Fryslân Marketing: website localtaste.it: Friesland Post: website: GEAR coöperatie.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
14235KB 1402 441 PNG

Drie mooie vacatures bij het Fries Social Planbureau. Voor mensen met

Met Giga Insecta organiseren Stichting op Toutenburg en haar projectpartners De Kruidhof, Stichting Regiomarketing en Toerisme, Friese Milieu Federatie, NME Tytsjerksteradiel en RMT NOF een spraakmakende tentoonstelling voor een breed publiek waarbij het belang van insecten voor behoud van biodiversiteit.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
13314KB 2780 774 WebP

Het Friese deel van de Noordzeekust krijgt een

additionaliteit beleid carbon certificates certificaten CO2 college van deskundigen credits EU ex ante Friese Milieu Federatie Green Deal koolstofmarkt landbouw methaanuitstoot methode Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nationale Klimaattop Nijmegen Parijsakkoord proces projectplan radio riothermie rulebook scheepvaart Sharon Dijksma.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
2464KB 857 809 TIFF

Friese Milieu Federatie (FMF); A. de Vries. Jaartal publicatie Organisatie

1 juni presentatie en lancering Natuerlik Fryslân , natuur en landschap als basis voor onze toekomst Op dinsdagmiddag 1 juni lanceren vier Friese natuur- landschaps- en milieu-organisaties tijdens een webinar de visie 'Natuerlik Fryslân , natuur en landschap als basis voor onze toekomst'. Bijna driekwart jaar.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
9079KB 2310 733 TIFF

Mede-initiatiefnemers die bij haar alarmerend

Nabij Jistrum, midden in de Friese Wouden, aan een weggetje dat door een landschap van boomwallen en elzensingels kronkelt, ligt de eeuwenoude boerderij van Kees (48) en Thea Living Lab Natuurinclusieve Landbouw, Boerennatuur en de Friese Milieu Federatie. Biodiversiteitsfestival – BROED.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
2790KB 3144 2010 JPEG

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland localtaste.it: Boomsma Distilleerderij / ANWB: boekje

Projectgroep Congres met Heleentje Swart (Circulair Friesland) als projectleider en verder Klaas S. Spoelstra (Kening fan e Greide), Irona Groeneveld (Friese Milieu Federatie) en Dirk van den Berg (Duurzaamheidsplatform Heerenveen). Zakelijke ondersteuning door Liesbeth van Keimpema (ConSense) en O&O.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
3832KB 2242 1787 TIFF

Friese Milieu Federatie (FMF) Doel Veenweiden stoten CO2 uit.

Het Friese deel van de Noordzeekust krijgt een aparte status in het Kustpact aangezien er in Fryslân minder strenge regels worden gehanteerd. Natuurmonumenten, Waddenvereniging en Friese Milieu Federatie vinden het Kustpact een stap in de goede richting, maar willen zo snel mogelijk eenzelfde beschermingsniveau voor Fryslân als in.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
6571KB 3857 2481 PNG

Ook dit jaar organiseert de Friese Milieu Federatie in samenwerking

Friese Milieu Federatie: Hans van der Werf: Universiteit Maastricht (emeritus hgl Voedingsepidemiologie) Pieter Dagnelie: Bureau Waardenbrug, natuurinclusief ontwerp: Mascha Visser: VOF Boerderij Achtervennen: Sjaak Hoogendoorn: Wageningen Universiteit: Cor van der Weele: MSC keurmerk duurzame visserij: Hidde van Kersen.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
4656KB 543 1738 HEIF

Hans van der Werf, directeur van de

In Friesland zijn de direct betrokken weidevogelbeheerders al bezig met het uitwerken van het plan. Dat moet leiden tot nieuw provinciaal weidevogelbeleid medio Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie: we doen hierbij een oproep om niet aan de kant te blijven staan, laten we de aanval kiezen om de grutto te redden.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
196KB 1752 1141 GIF

De Streekzomer Fietsroutes! Zin in een rondje

En zo werd begin Vereniging Circulair Friesland geboren, opgericht door 25 bedrijven en andere organisaties: een flinke stap op weg naar een circulair Fryslân. Het is uniek dat zoveel partijen in één provincie met elkaar samenwerken en zich inzetten voor een circulaire economie.

In Fryslân ondernemen we meteen concreet actie en voegen.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
13660KB 1854 2306 RAW

Friesland heeft er 6 ridders bij en 68 leden

Friesland heeft er 6 ridders bij en 68 leden in de Orde van Oranje-Nassau. Organisator, coördinator en lid van het kernteam Skjin Wetter van de Friese Milieu Federatie. Terschelling.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
8361KB 1890 2903 HEIF

1 De top 10 van de Friese Milieu

Regels zijn basisafspraken voor het opzetten en uitvoeren van projecten, zoals wanneer een project additionaliteit is en het proces van projectplan tot een certificaat. Methoden helpen om volgens vaste stappen de emissiereductie of koolstofvastlegging van projecten te berekenen.

Methoden worden volgens een vast stramien beschreven, dat hier kan.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
5538KB 2815 1224 RAW

De milieufederatie en landbouw, dat

Posted AM. Vacature Projectleider/programmaleider Circulaire Economie (36 uur)Nov De Friese Milieu See this and similar jobs on LinkedIn.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
3307KB 827 821 TIFF

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland localtaste.it: Boomsma Distilleerderij

Drie mooie vacatures bij het Fries Social Planbureau. Voor mensen met passie voor het ruimtelijke, economische of sociale domein. Interesse? Bekijk.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
11841KB 1798 2401 JPEG

Projectgroep Congres met Heleentje Swart (Circulair Friesland) als projectleider en verder Klaas

Hans van der Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie, is blij met het Deltaplan Een goede biodiversiteit is essentieel voor de mens en dier. Ook in Fryslân moeten we aan de slag om de achteruitgang van de biodiversiteit in deze provincie tegen te gaan. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken zijn er meer kansen voor.

Bestandsgrootte Breedte afbeelding Hoogte Beeldformaat
9826KB 2863 1282 TIFF